Annie Leibovitz

Annie Leibovitz, Joan Armatrading “To the Limit” album (1978)